phân tích cấu trúc ngữ pháp trong câu văn sau và cho biết đó là câu đơn hay câu phức”nếu con yêu thương người khác thì người khác cũ

Question

phân tích cấu trúc ngữ pháp trong câu văn sau và cho biết đó là câu đơn hay câu phức”nếu con yêu thương người khác thì người khác cũng yêu thương con”

in progress 0
Trúc Chi 3 years 2021-06-16T23:31:47+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-16T23:32:57+00:00

  Nếu con / yêu thương người khác thì người khác / cũng yêu thương con

         CN                 VN                              CN                          VN

  ⇒ Đây là một câu phức ( câu ghép ) 

  0
  2021-06-16T23:33:18+00:00

  nếu con yêu thương người khác thì người khác cũng yêu thương con

  ⇒ câu phức

  Chú thích : in đâm : quan hệ từ

                    in nghiêng : CN

                    in nghiêng gạch chân : VN

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )