Phân tích biểu đồ lượng mưa hình 6.1;6.2 trang 20 sgk địa lí 7 theo mẫu sau: •••Nhiệt độ: -Cao nhất: Tháng…(…•C) -Thấp nhất: Tháng…(…•C) -Biể

Question

Phân tích biểu đồ lượng mưa hình 6.1;6.2 trang 20 sgk địa lí 7 theo mẫu sau:
•••Nhiệt độ:
-Cao nhất: Tháng…(…•C)
-Thấp nhất: Tháng…(…•C)
-Biểu đồ nhiệt:…•C
-Kết luận:…
•••Lượng mưa:
-Các tháng mưa nhiều:…
-Các tháng mưa:…
-Tổng lượng mưa(lượng mưa tb năm):
-Kết luận:

in progress 0
Thành Công 2 years 2020-10-21T16:01:33+00:00 3 Answers 1805 views 1

Answers ( )

  0
  2020-10-21T16:03:25+00:00

  Biểu đồ 6.1 : 

  ••Nhiệt độ:

  -Cao nhất: Tháng 4 (29•C) -Thấp nhất: Tháng12(24C) -Biểu đồ nhiệt: Ma – la – can (9• bắc)

  -Kết luận: môi trường nhiệt đới

  •••Lượng mưa:

  -Các tháng mưa nhiều:6, 7, 8, 9, 

  -Các tháng mưa: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

  -Tổng lượng mưa(lượng mưa tb năm): 68,7 mm

  -Kết luận: Khu vực này khá xa chí tuyến

  Biểu đồ 6.2 :

  •••Nhiệt độ:

  -Cao nhất: Tháng5(31•C)

  -Thấp nhất: Tháng12(21•C)

  -Biểu đồ nhiệt:Gia – mê – na (12•B) 

  -Kết luận:Khí hậu nóng

  •••Lượng mưa:

  -Các tháng mưa nhiều:7, 8, 9

  -Các tháng mưa:4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

  -Tổng lượng mưa(lượng mưa tb năm):37,8mm

  -Kết luận: Khu vực này ở gần chí tuyến

  0
  2020-10-21T16:03:27+00:00

  Biểu đồ 6.1 :

   Nhiệt độ:

  -Cao nhất: Tháng 4 29

  -Thấp nhất: Tháng12($24^{o}$ C )

  -Biểu đồ nhiệt: Ma – la – can ($9^{o}$ bắc)

  -Kết luận: môi trường nhiệt đới

   Lượng mưa:

  -Các tháng mưa nhiều:6, 7, 8, 9, 

  -Các tháng mưa: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

  -Tổng lượng mưa(lượng mưa tb năm): 68,7 mm

  -Kết luận: Khu vực này khá xa chí tuyến

  Biểu đồ 6.2 :

   Nhiệt độ:

  -Cao nhất: Tháng5( $31^{o}$ C )

  -Thấp nhất: Tháng12($21^{o}$ C)

  -Biểu đồ nhiệt:Gia – mê – na ($12^{o}$ B) 

  -Kết luận:Khí hậu nóng

   Lượng mưa:

  -Các tháng mưa nhiều:7, 8, 9

  -Các tháng mưa:4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

  -Tổng lượng mưa(lượng mưa tb năm):37,8mm

  -Kết luận: Khu vực này ở gần chí tuyến

  0
  2020-10-21T16:03:38+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo phan tich bieu do nhiet do luong mua các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )