Phân tích 2 câu thơ đầu của bài Sông núi nước Nam Cần gấp vào ngày mai nên là 60đ nhé , làm tử tế , không đúng = BC oke ?

Question

Phân tích 2 câu thơ đầu của bài Sông núi nước Nam
Cần gấp vào ngày mai nên là 60đ nhé , làm tử tế , không đúng = BC oke ?

in progress 0
Thiên Ân 3 years 2021-08-28T07:51:52+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T07:52:58+00:00

  Bạn tham khảo nhé !

  Gợi ý :

  +) 2 câu thơ đầu nói về ” Sông núi nước Nam “, đất nước Việt Nam là của người Nam, ” Nam đế cư “.

  +) 2 chữ ” Nam đế ” là để đối sách với Bắc đế, Nam đế là vua nước Nam, chứ không phải là chư hầu của Bắc đế.

  +) Vua nước Nam là đại diện cho y quyền, quyền lợi tối cao của các đại quyền.

  +) ” Sông núi nước Nam ” thuộc chỉ quyền của Nam đế có kinh thành Thăng Long, có nền độc lập vững vàng.

  +) Khỗng những thế, ” Sông núi nước Nam ” đã được định phận ghi rõ ở sách trời, được sách trời công nhận là có lãnh thổ, biên giới bờ cõi riêng.

  +) 2 chữ ” Thiên Thư ” mang lại màu sắc thiêng liêng với bao nhiêu niềm tin, niềm tự hào mãnh liệt.

  +) 2 câu thơ đầu vang lên như 1 lời tuyên ngôn đầu tiên của lãnh thổ Việt.

  Xin hay nhất !

  0
  2021-08-28T07:53:31+00:00

  Phân tích 2 câu thơ đầu của Sông núi nước Nam:

                       Sông núi nước Nam vua Nam ở

                      Tiệt nhiên định phận tại sách trời

  – Sông núi nước Nam vua Nam ở:

  -> Khẳng định 1 cách tuyệt đối về sự bình đẳng

  – Tiệt nhiên định phận tại sách trời:

  -> Thái độ tin tưởng, thuận theo sách trời

  => Ý nghĩa 2 câu đầu : Khẳng định về chủ quyền độc lập của dân tộc . Nước Nam là của vua Nam ở, điều này đã được tạo hóa phân định rạch rời

  Chúc bạn học tốt

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )