phân biệt 2 âm/es/ và/ed/

Question

phân biệt 2 âm/es/ và/ed/

in progress 0
Orla Orla 3 years 2021-02-05T19:15:33+00:00 3 Answers 29 views 0

Answers ( )

  0
  2021-02-05T19:17:26+00:00

  Quy tắc thêm đuôi ED vào sau động từ nguyên mẫu:

  – Đối với động từ nguyên mẫu có tận cùng bằng đuôi “e” câm thì chỉ cần thêm “d” vào phía sau của từ đó

  Ex: lived (sống): Jim lived with her mother.

     (Jim đã sống cùng mẹ của cô ấy).

  Arrived (đến): He arrived here.

        (Anh ấy đã đến đây)

  – Đối với động từ nguyên mẫu có kết thúc tận cùng bằng một nguyên âm và một phụ âm, trước khi thêm đuôi ED thì cần gấp đôi phụ âm cuối

  Quy tắc thêm đuôi S/ES vào động từ nguyên mẫu khi động từ ở ngôi thứ 3 số ít:

  – Nếu động từ có đuôi tận cùng là “o,x.ss.sh,ch” thì phải thêm ES

  Ex: watches (xem): My sister often watches TV with my parents.

      (Em gái tôi thường xem ti vi cùng bố mẹ)

  Fixes (sửa chữa) : Kien fixes his father’s bike.

     (Kiên sửa chiếc xe của bố anh ấy).

  – Nếu động từ có tận cùng là “y” (hay có vị trí sau một phụ âm) trước khi thêm ES phải đổi “y” thành “i”

  Ex: Studies (học): Lan often studies English and History.

      (Lan thường học Tiếng Anh và Lịch sử)

  – Trong trường hợp trước động từ có tận cùng “y” là nguyên âm thì cần phải giữ nguyên “y” và thêm S vào phía sau

  Ex: plays (chơi): Frank sometimes plays with his son.

     (Frank thỉnh thoảng chơi cùng con trai ông ấy)

  *Ngoại lệ: have ➔ has : có

  I/We/They/Nsố nhiều + have + O…

  He/She/It/Nsố ít + has + O…

  Ex: I have six pens.

    (Tôi có sáu cái bút)

  He has a blue cap.

      (Anh ấy có một chiếc mũ màu xanh)

  Ex: stopped (dừng): I stopped using it.

        (Tôi đã dừng sử dụng nó)

  – Đối với động từ nguyên mẫu có tận cùng kết thúc bằng phụ âm và ‘y’, trước khi thêm đuôi ‘ed’ thì cần phải đổi từ “y” sang thành “i”

  Ex: cried (khóc): She cried as she took leave of her boyfriend.

     (Cô ấy đã khóc vì cô ấy chia tay bạn trai)

  Ngoại trừ: played (chơi): Lam played baseketball when he was child.

  (Lâm đã chơi bóng rổ khi anh ấy còn nhỏ)

  0
  2021-02-05T19:17:26+00:00

  Đáp án:

  Tiếng Anh 6

  Giải thích các bước giải:

  1. /es/

  Những từ tận cùng là “es” luôn biểu thị số nhiều. Những từ ấy có ba cách đọc các bạn nha:

  – Đọc là /s/

  – Đọc là /iz/

  – Đọc là /z/

  VD về  /iz/

  – Khi từ có tận cùng là các chữ cái s, x, sh, ch, z, g

  Học theo câu thơ này cho dễ nhớ nào: “sản xuất sinh chờ zĩa gà”

  Tiếng Anh   Phát Âm   Tiếng Việt

     Watches        /iz/              xem

   Changes         /iz/           thay đổi

  Classes           /iz/           lớp học

  VD về /s/

  – Khi từ có tận cùng là các chữ cái c, k,f,p,t

  Học theo câu thơ này cho dễ nhớ nha: “có cafe phở tái”

  Tiếng Anh   Phát Âm   Tiếng Việt

  Units                   /s/         đơn vị, thành phần

  Stops                 /s/               dừng lại

  VD về /z/

  – Khi các từ có tận cùng là nguyên âm và các phụ âm hữu thanh còn lại.

  Tiếng Anh   Phát Âm   Tiếng Việt

  Plays                   /z/              chơi

  Hugs                   /z/               ôm

  2./ed/

  Có 3 cách phát âm “ed”:

  • Đọc là /id/

  • Đọc là /t/

  • Đọc là /d/

  + Phát âm là /id/

  – Khi từ có tận cùng là các chữ cái t, d

  Học theo câu này cho dễ nhớ nhé: “tiền đô”

  Tiếng Anh   Phát Âm   Tiếng Việt

     Wanted            /id/            muốn

     Added             /id/         thêm vào

  + Phát âm là /t/

  – Khi từ có tận cùng là các chữ cái s, x, sh, ch, c, k, f, p

  ( sản – xuất – sinh – chờ – có – ka – fe – phở )

  Tiếng Anh   Phát Âm   Tiếng Việt

  Hoped                /t/               hy vọng

  Fixed                 /t/              sửa chữa

  +. Phát âm là /d/

  Trừ hai trường hợp trên

  Tiếng Anh   Phát Âm   Tiếng Việt

  Cried                 /d/               khóc

  Smiled             /d/                 cười

  Và mình sẽ chỉ nêu cách nhận biết ngắn gọn nhưng đầy đủ !

  0
  2021-02-05T19:17:37+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo cách đọc đuôi ed bằng thơ các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )