Ông mất năm nào ngày độc lập Buồm cao đỏ sóng ,bóng cờ sao Bà về năm đói ,làng treo lưới Biển động ,Hòn Mê giặc bắn vào Tìm các biện pháp tu từ trong

Question

Ông mất năm nào ngày độc lập
Buồm cao đỏ sóng ,bóng cờ sao
Bà về năm đói ,làng treo lưới
Biển động ,Hòn Mê giặc bắn vào
Tìm các biện pháp tu từ trong đoạn thơ trên và phân tích tác dụng

in progress 0
RI SƠ 1 week 2021-07-21T23:56:28+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T23:57:28+00:00

  tác giả đã sử dụng từ đồng nghĩa

  Ông mất năm nao, ngày độc lập
  Buồm cao đỏ sao sóng bóng cờ sao
   về năm đói, làng treo lưới
  Biển động , Hòn Mê giặc bắn vào

  – Từ “mất” , ” về” : cùng nói đến cái chết nhưng sắc biểu cảm khác nhau để giảm bớt nỗi đau buồn.

  => Biện pháp tu từ này là nói giảm nói tránh : dùng cách biểu đạt tế nhị, uyển chuyển, tránh gây cảm giác quá buồn đau, ghê sợ, nặng nề, tránh thổ tục, thiếu văn hóa

  0
  2021-07-21T23:58:02+00:00

  Đọan văn trên sử dụng từ đồng nghĩa,nói giảm,nói tránh

  hai từ đồng nghĩ là mất-về

  Từ mất cũng chỉ cái chết,từ về cũng là chỉ cái chết nhưng tác giả lại noi slà về và mất để giảm nhẹ đi vết thương,nỗi đau của người ta khi biết người thân đã mất

  Hay nhất ạ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )