Ở ngô 2n =20 . 1 TB ngô đang ở kì sau giảm phân 1 Hãy xác định số NST đơn, NST kép, cromatit, tâm động ?

Question

Ở ngô 2n =20 . 1 TB ngô đang ở kì sau giảm phân 1
Hãy xác định số NST đơn, NST kép, cromatit, tâm động ?

in progress 0
Latifah 3 years 2021-07-25T23:21:57+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-25T23:23:39+00:00

    Answer:

    shimani mashashina mashina shishushi mashinana

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )