O Chủ thợ xây dùng các viên gạch có kích thước 25cm x 40cm để lát một căn phòng hình chữ nhật có kích thước 5m x 8m. a) Em hãy chỉ cho chú cách lát ti

Question

O Chủ thợ xây dùng các viên gạch có kích thước 25cm x 40cm để lát một
căn phòng hình chữ nhật có kích thước 5m x 8m.
a) Em hãy chỉ cho chú cách lát tiết kiêm nhất (không phải cắt viên gạch nào).
Hãy mô tả bằng hình vẽ.
b) Số viên gạch cần để lát căn phòng đó là:
(Diện tích các mạch vữa không đáng kể

o-chu-tho-ay-dung-cac-vien-gach-co-kich-thuoc-25cm-40cm-de-lat-mot-can-phong-hinh-chu-nhat-co-ki

in progress 0
Khoii Minh 4 years 2020-10-28T21:56:40+00:00 2 Answers 148 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-28T21:58:17+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) vì căn phòng có kích thước là 5m x 8m đổi ra cm là 500cm x 800cm lấy 500:25 và 800:40 đều có kết quả là 20 tức là cần 20 viên gạch để lát căn phòng 5m x 8m Vậy bạn chỉ cần vẽ 20 viên gạch

  b)Số viên gạch cần để lát căn phòng đó là:20 viên gạch

  0
  2020-10-28T21:58:26+00:00

  Đáp án:

  • a) vì căn phòng có kích thước là 5m x 8m đổi ra cm là 500cm x 800cm lấy 500:25 và 800:40 đều có kết quả là 20 tức là cần 20 viên gạch để lát căn phòng 5m x 8m Vậy bạn chỉ cần vẽ 20 viên gạch
  • b)Số viên gạch cần để lát căn phòng đó là:20 viên gạch

   

  Giải thích các bước giải:b)500cm x 800cm lấy 500 : 25 và 800:40 đều có kết quả là 20 tức là cần 20 viên gạch

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )