nông dân qua câu truyện tức nước vỡ bờ và Lão Hạc

Question

nông dân qua câu truyện tức nước vỡ bờ và Lão Hạc

in progress 0
Thu Thủy 1 year 2021-09-03T19:23:44+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  1. _Từ đoạn trích Tức nước vỡ bờ và truyện ngắn Lão Hạc, người đọc thấy được tình cảnh túng quẫn, nghèo khổ cùng đường của tầng lớp nông bần cùng trong xã hội thực dân nửa phong kiến.

    _Đây là những số phận thật nghiệt ngã, thương tâm, nghèo khổ, bần cùng trong xã hội thực dân nửa phong kiến cái nghèo khổ cùng cực trước cảnh sưu thuế tàn nhẫn, như gia đình chị Dậu phải bán chó, bán con và đẩy người ta vào cảnh khốn quẫn như lão Hạc.

     

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )