Nội dung đoạn trích ? Tìm các phó từ , các phó từ ấy bổ sung ý nghĩa cho từ nào ? Tìm các phép tu từ , tác dụng của các phép tu từ ấy ?

Question

Nội dung đoạn trích ?
Tìm các phó từ , các phó từ ấy bổ sung ý nghĩa cho từ nào ?
Tìm các phép tu từ , tác dụng của các phép tu từ ấy ?
noi-dung-doan-trich-tim-cac-pho-tu-cac-pho-tu-ay-bo-sung-y-nghia-cho-tu-nao-tim-cac-phep-tu-tu-t

in progress 0
Tryphena 3 years 2021-07-18T22:54:12+00:00 1 Answers 33 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T22:55:50+00:00

                                                              Bài làm 

                   Nội dung của đoạn trích là miêu tả hình ảnh vượt thác của Dượng Hương Thư , đồng thời làm nổi bật vẻ hùng dũng và sức mạnh của con người trên nền cảnh thiên nhiên rộng lớn và hũng vĩ .

                  Các phó từ : lên , hẳn , ra 

      + Từ lên bỗ ngữ cho từ lấn

      + Từ hẳn bỗ ngữ khác

      + Từ ra bỗ nữ cho từ bạnh

                        Các phép tu từ là : So sánh và nhân hoá :

                Tác dụng :

     + So sánh : Làm nổi bật hình ảnh của Dượng Hương Thư , thể hiện sức mạnh to lớn của ông

     + Nhân hoá : Làm cho hình ảnh dữ dội của dòng thác đucọ cụ thể hoá đi , đồng thời nói lên sự khó khắn khi vượt thác ( chi tiết : thuyền cố lấn lên )

                                                                 CHÚC BẠN HỌC TỐT !!

                                                                          XIN HAY NHẤT , 5 SAO , CẢM ƠN

                                                                                 @chicong283k :))

                  

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )