nhược điểm của ngôi kể thứ ba, ngôi kể thứ nhất, mn giúp mik vs, còn 30p nx là miik ktra rồi

Question

nhược điểm của ngôi kể thứ ba, ngôi kể thứ nhất, mn giúp mik vs, còn 30p nx là miik ktra rồi

in progress 0
Maris 3 years 2021-07-23T13:20:01+00:00 2 Answers 81 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T13:21:36+00:00

                                    Bài làm

  Nhược điểm của ngôi kể thứ nhất : thiếu đi tính khách quan, hạn chế đi sự hiểu biết

  Nhược điểm của ngôi kể thứ ba : thiếu đi tính chủ quan, khó bày tỏ cảm xúc của chính mình 

  0
  2021-07-23T13:21:39+00:00

  Nhược điểm ngôi thứ ba là thiêu đi sự chi tiết, chủ quan trong đấy còn nhược điểm ngôi thứ nhất thì thiếu khách quan

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )