Những câu sau liên quan đến phưong châm hoi thoại nào? Ai ơi chớ vội cười nhau Ngẫm mình cho to truớc sau hãy cười. b) Người khôn ai nỡ nói nhau nặng

Question

Những câu sau liên quan đến phưong châm hoi thoại nào? Ai ơi chớ vội cười nhau Ngẫm mình cho to truớc sau hãy cười. b) Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời. Hoa thơm ai nỡ bỏ rơi c) Biết thì thưa thốt Không biết dựa cột mà nghe. d) Nói có sách, mách có chứng. đ) Nói gần nói xa chẳng qua nói thật.

in progress 0
Ben Gia 3 years 2021-08-12T11:02:18+00:00 2 Answers 78 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T11:03:21+00:00

  a. phương châm lịch sự (ý mình chê bai người khác mà không có suy nghĩ)

  b. phương châm lịch sự (ý ca tụng những người khôn ngoan)

  c. phương châm về chất (ý nói không nên phát biểu ý kiến về những điều không tinh tường)

  d. phương châm về chất (ý lời nói chắc chắn, vững vàng, không phải bịa đặt)

  đ. phương châm cách thức (ý nói phải nói thật ra theo ý của mình )

  0
  2021-08-12T11:04:01+00:00

  a, PC về chất

  b, PC lịch sự

  c, PC về chất

  d, PC về chất

  đ, PC cách thức

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )