Những câu chuyện: Khai thiên lập địa, Nạn hồng thủy… trong sử thi Lưỡng Hà sau này đã được đưa vào kinh thánh của những tôn giáo nào?

Question

Những câu chuyện: Khai thiên lập địa, Nạn hồng thủy… trong sử thi Lưỡng Hà sau này đã được đưa vào kinh thánh của những tôn giáo nào?

in progress 0
Huyền Thanh 1 year 2021-09-03T23:51:35+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T23:52:47+00:00

  Được đưa vào kinh thánh của những tô giáo:

  →Thiên chúa giáo và Ki-tô gáo

  chúc em học tốt!!!!!

  0
  2021-09-03T23:53:02+00:00

  *Được đưa vào kinh thánh của những tôn giáo :

  $⇒$ Thiên chúa giáo và Ki-tô giáo

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )