Nhất canh… nhị canh… hựu tam canh, Triển chuyển, bồi hồi, thuỵ bất thành; Tứ, ngũ canh thì tài hợp nhãn, Mộng hồn hoàn nhiễu ngũ tiêm tinh. Dịch h

Question

Nhất canh… nhị canh… hựu tam canh,
Triển chuyển, bồi hồi, thuỵ bất thành;
Tứ, ngũ canh thì tài hợp nhãn,
Mộng hồn hoàn nhiễu ngũ tiêm tinh.
Dịch hộ mình vs,ơn mn

in progress 0
Kim Cúc 3 years 2021-08-19T18:24:19+00:00 2 Answers 38 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T18:25:23+00:00

  mình xin đc dịch câu

    Một canh… hai canh… lại ba canh,
  Trằn trọc băn khoăn, giấc chẳng thành;
  Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt,
  Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh.

  0
  2021-08-19T18:25:53+00:00

                     Một canh… hai canh… lại ba canh,

                     Trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành;

                     Canh bốn canh năm vừa chợp mắt,

                     Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh.

                  Chúc bạn học tốt     

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )