Nhân vật ông Hai trong tác phẩm làng ông lão kể chuyện nhà bị đốt mà như khoe chiến công . Nêu cảm nhận của em về hành động đó . mọi người giúp e với

Question

Nhân vật ông Hai trong tác phẩm làng ông lão kể chuyện nhà bị đốt mà như khoe chiến công . Nêu cảm nhận của em về hành động đó . mọi người giúp e với ngmai e thi rồi ạ????????

in progress 0
Nem 3 years 2021-06-11T21:19:37+00:00 1 Answers 13 views 0

Answers ( )

    0
    2021-06-11T21:20:37+00:00

    hình ảnh ông hai vui sướng khi bị đốt nhà đã gây nhieuefanas tượng cho người đọc từ hình ảnh đó đã cho ta thấy nhân vật ông hai có một lòng yêu nước nồng nàn .Sau khi cả làng bị nghi là Việt gian lòng ông hai tháy không yên tâm ông kiểm điểm lại từng người một trong làng nhưng ai ở lại cũng đêù là thành phần chung thành với cách mạng nhưng sau sự việc khi tây đốt nhà ông nó như một lời chứng nhận răng flangf ông không phải là việt gian khiến ông vui sướng

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )