Nhân vật chính trong truyện Thạch Sanh là ai? Thuộc kiểu nhân vật nào?

Question

Nhân vật chính trong truyện Thạch Sanh là ai? Thuộc kiểu nhân vật nào?

in progress 0
Jezebel 3 years 2021-08-26T09:27:58+00:00 1 Answers 22 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-26T09:29:00+00:00

    nhân vật chính là Thạch Sanh. thuộc kiểu nhân vật có tài năng kì lạ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )