Nhân ngày “Black Friday” 24/11/2017. Một cửa hàng điện tử thực hiện giảm giá 50% trên một tivi trong lô hàng gồm 40 cái tivi với giá bán lẽ ban đầu l

Question

Nhân ngày “Black Friday” 24/11/2017. Một cửa hàng điện tử thực hiện giảm giá 50% trên một tivi trong lô hàng gồm 40 cái tivi với giá bán lẽ ban đầu là 6.500.000đ/cái. Đến trưa cùng ngày đã bán được 20 cái khi đó cửa hàng quyết định giảm thêm 10% nữa trên giá đang bán cho mỗi tivi thì bán được hết lô hàng. Biết rằng giá vốn là 3.050.000đ/ một tivi. Hỏi cửa hàng đó lời hay lỗ khi bán hết lô hàng tivi

in progress 0
Nho 4 years 2020-11-16T15:14:57+00:00 1 Answers 105 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-16T15:16:54+00:00

  – Khi giảm giá 50% trên 1 TV thì:

  ⇒ 6.500.000 : 100 × 50= 3.250.000 (đồng)

  – Khi giảm thêm 10% trên giá đang bán thì:

  ⇒ 3.250.000 : 100 × 10= 2.925.000 (đồng)

  Mà khi giảm 50% giá thì bán được 20 chiếc:

  ⇒ 3.250.000 × 20= 65.000.000 (đồng)

  Khi giảm thêm 10% giá đang bán thì thêm được hết lô hàng (20 chiếc):

  ⇒ 2.925.000 × 20= 58.500.000 (đồng)

  ⇔ Tổng số tiền thu lại được sau khi bán hết lô hàng: 65.000.000+58.500.000= 123.500.000 (đồng)

  * Giá vốn là 3.050.000đ/ 1 TV

  ⇔ Giá vốn lô hàng (40 chiếc) là: 3.050.000 × 40= 122.000.000 (đồng)

  – Vậy sau khi cửa hàng đó bán hết lô hàng thì của hàng đó lời 1.500.000đ

  #hoctot

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )