nhà bếp chuẩn bị đủ gạo cho 50 người ăn trong 8 ngày . vì có thêm một số người đến ăn nên số gạo đó chỉ đủ ăn trong 5 ngày . hỏi số người đến ăn thê

Question

nhà bếp chuẩn bị đủ gạo cho 50 người ăn trong 8 ngày . vì có thêm một số người đến ăn nên số gạo đó chỉ đủ ăn trong 5 ngày . hỏi số người đến ăn thêm là bao nhiêu người ?

in progress 0
Jezebel 1 year 2020-11-27T08:04:16+00:00 2 Answers 60 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T08:05:50+00:00

  Số người đến  ăn ạo trong 5 ngày là :

        50 x  8 : 5 = 80 (người )

  Số người đến thêm là :

         80 – 50 = 30 (người )

                      Đs

  0
  2020-11-27T08:06:11+00:00

  Đáp án : `90` người

  Giải thích các bước giải :

  Tổng số người ăn sau khi đến là :

  `50 × 8 : 5 = 80` ( người )

  Số người đến thêm là :

  `80 – 50 = 30` ( người )

  Đáp số : `30` người.

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )