nguyên nhân nao dẫn đến cái chết của vũ nương từ đó em nghĩ thế nào về ng con gái nam xương

Question

nguyên nhân nao dẫn đến cái chết của vũ nương từ đó em nghĩ thế nào về ng con gái nam xương

in progress 0
RuslanHeatt 3 years 2021-09-03T00:57:14+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T00:58:29+00:00

  *Nguyên nhân : 

  +Về mặt trực tiếp : Vũ Nương chết do Trương Sinh là một người chồng hồ đồ , không tin vợ, vu oan cho vợ dù biết vợ luôn chung thủy với mình . Lời nói của ngây thơ (ngây ngô) bé Đản đã không cho Vũ Nương có một cơ hội để giải thích → Kết liễu cuộc đời.

  +Về mặt gián tiếp : Thời kì đấy đang có chiến tranh phong kiến đã chia cắt vợ chồng và con cái . Thời gian trôi qua xảy ra nhiều hiểu lầm chút lên đầu Vũ Nương  → Kết liễu cuộc đời.

  +Hơn thế vì cái xã hội phong kiến phân biệt đối xử . Bất công đối với người nghèo. Trọng nam khinh nữ . Phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa không có quyền lợi gì . Mà hôn nhân của Vũ Nương ban đầu đã chênh lệch khá lớn về gia cấp phong kiến . Diều đó khiến nàng càng cảm thấy bi kịch hơn → Kết liễu cuộc đời. 

  $⇒$ Chuyện người con gái Nam Xương phản ánh cái xã hội phong kiến tàn ác, xấu xa . Phân biệt đối xử bất cong với các giai cấp . 

  0
  2021-09-03T00:58:31+00:00

  -Nguyên nhân:

  Lời nói ngây thơ của bé Đản

  Tính gia trưởng, hay ghen của Trương Sinh

  Vì Vũ Nương giàu lòng tự trọng

  Xã hội phong kiến mục nát

  -Chuyện người con gái Nam Xương đã phản ánh XHPK mục nát, trọng nam khinh nữ,khiến phụ nữ phải chọn đến cái chết.

     Chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )