nghiệm dương nhỏ nhất của pt căn 3 cosx-sinx=1 là x/api/bvs a/b tối giản .tính tổng S=a+b

Question

nghiệm dương nhỏ nhất của pt căn 3 cosx-sinx=1 là x/api/bvs a/b tối giản .tính tổng S=a+b

in progress 0
Ben Gia 3 years 2020-11-22T23:52:14+00:00 1 Answers 1380 views 0

Answers ( )

    1
    2020-11-22T23:53:33+00:00

    Đáp án: $S=a+b=7$

    nghiem-duong-nho-nhat-cua-pt-can-3-cos-sin-1-la-api-bvs-a-b-toi-gian-tinh-tong-s-a-b

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )