ngang, giang ,lạnh, Sếu, đang, bay, trời. mang xắp xếp nhanh nha

Question

ngang, giang ,lạnh, Sếu, đang, bay, trời. mang xắp xếp
nhanh nha

in progress 0
Dâu 3 years 2021-05-22T16:07:01+00:00 1 Answers 22 views 0

Answers ( )

    0
    2021-05-22T16:08:13+00:00

    Khang Minh.Slime

    Sắp xếp : ngang, giang ,lạnh, Sếu, đang, bay, trời. mang

    ⇒ Sếu giang mang lạnh đang bay ngang trời

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )