Nêu ý nghĩa của câu : Lừ đừ như ông từ vào đền. Làm xong mik sẽ vote 5* và ctrlhn. Mik cảm ơn!!!

Question

Nêu ý nghĩa của câu : Lừ đừ như ông từ vào đền. Làm xong mik sẽ vote 5* và ctrlhn. Mik cảm ơn!!!

in progress 0
Hưng Khoa 3 years 2021-07-06T09:42:55+00:00 2 Answers 71 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-06T09:44:22+00:00

  Ông từ là người cao tuổi trông coi đền, là người rất chậm chạp

  0
  2021-07-06T09:44:24+00:00

  Kiểu người chậm chạp, hèn 

  Chắc vậy vì mình chưa nghe câu này bao giờ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )