Nêu VD về Nguyên lý điều khiển bằng chương trình Nguyên lý lưu trữ chương trình Nguyên lý truy cập theo địa chỉ

Question

Nêu VD về Nguyên lý điều khiển bằng chương trình
Nguyên lý lưu trữ chương trình
Nguyên lý truy cập theo địa chỉ
Nguyên lý Phôn Nôi-man

in progress 0
Latifah 3 years 2021-04-15T02:40:21+00:00 3 Answers 265 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-15T02:42:12+00:00

  Nguyên lí Phôn Nôi-man là nguyên lí chỉ sơ đồ cấu trúc chính và nguyên lí hoạt động của máy tính. Theo nguyên lí Phôn Nôi-man thì mã hoá nhị phân, điều khiển bằng chương trình, lưu trữ chương trình và truy cập theo địa chỉ tạo thành một nguyên lí chung.

  0
  2021-04-15T02:42:15+00:00

  Nguyên lí Phôn Nôi-man là nguyên lí chỉ sơ đồ cấu trúc chính và nguyên lí hoạt động của máy tính. Theo nguyên lí Phôn Nôi-man thì mã hoá nhị phân, điều khiển bằng chương trình, lưu trữ chương trình và truy cập theo địa chỉ tạo thành một nguyên lí chung.

  0
  2021-04-15T02:42:25+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo phôn nôi-man các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )