Nếu tìm thấy hai nghiệm phân biệt của một hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn (nghĩa là hai nghiệm được biểu diễn bởi hai điểm phân biệt) thì ta có th

Question

Nếu tìm thấy hai nghiệm phân biệt của một hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn (nghĩa là hai nghiệm được biểu diễn bởi hai điểm phân biệt) thì ta có thể nói gì về số nghiệm của hệ phương trình đó? Vì sao?

in progress 0
Farah 3 years 2021-04-26T14:46:22+00:00 1 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-26T14:47:36+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Nếu một hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có hai nghiệm phân biệt

  ⇒ Hệ đó có vô số nghiệm.

  Vì hệ có hai nghiệm phân biệt nghĩa là hai đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của hai phương trình của hệ có hai điểm chung phân biệt, suy ra chúng trùng nhau.

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )