Nêu tác dụng của phép so sánh sau: (mình đã ghi phép so sánh ra rồi các bạn nêu tác dụng thôi nha) Hình ảnh tiếng mưa với tiếng thác dội về và với tiế

Question

Nêu tác dụng của phép so sánh sau: (mình đã ghi phép so sánh ra rồi các bạn nêu tác dụng thôi nha)
Hình ảnh tiếng mưa với tiếng thác dội về và với tiếng gió ào ào.
“Đã có ai lắng nghe
Tiếng mưa trong rừng cọ
Như tiếng thác dội về
Như ào ào trận gió”

in progress 0
Huyền Thanh 3 years 2021-06-22T14:01:08+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-22T14:02:55+00:00

  Hình ảnh tiếng mưa với tiếng thác dội về và với tiếng gió ào ào.

  “Đã có ai lắng nghe

   Tiếng mưa trong rừng cọ

   Như tiếng thác dội về

   Như ào ào trận gió”

  Tác dụng: làm cho hình ảnh tiếng mưa trong rừng cọ thêm sinh động, miêu tả được rõ nét tiếng mưa trong rừng cọ rất lớn như “tiếng thác dội về” , như “ào ào trận gió”

  Nocopy

  0
  2021-06-22T14:03:00+00:00

  Tác dụng:)))

  Muốn cho em hình dung ra được và đồng thời cũng nhấn mạnh tiếng mưa trong rừng cọ rất lớn và rất vang động.
  XIn ctlh

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )