Nêu nội dung bài ah em nào phải ng xa… Giúp hộ ạk

Question

Nêu nội dung bài ah em nào phải ng xa…
Giúp hộ ạk
neu-noi-dung-bai-ah-em-nao-phai-ng-a-giup-ho-ak

in progress 0
Vân Khánh 5 months 2021-09-04T21:42:58+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-04T21:43:58+00:00

   Bài ca dao nhắc nhở anh em trong cùng gia đình phải biết yêu thương lẫn nhau, nương tựa và cùng hỗ trợ lẫn nhau.

  0
  2021-09-04T21:44:26+00:00

  Bài ta nhắc nhở chúng ta là anh em một nhà phải yêu thương giúp đỡ lẫn nhau hỗ trợ cho nhau những lúc khó khăn

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )