nêu những câu ca doa tục ngữ về tình yêu thương gần gũi với chúng ta

Question

nêu những câu ca doa tục ngữ về tình yêu thương gần gũi với chúng ta

in progress 0
Xavia 3 years 2021-05-26T07:39:16+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-26T07:40:35+00:00

  1. Một miếng khi đói, bằng một gói khi no.

  2. Lá lành đùm lá rách

  3. Chị ngã em nâng

  4. Tuy rằng xứ Bắc, xứ Đông

  Khắp trong bờ cõi cũng dòng anh em.

  5. Chia ngọt sẻ bùi.

  6. Bầu ơi thương lấy bí cùng

  Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

  7. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

  8. Chị em một ruột cắt ra

  Chị không em có cũng là như không.

  9. Người dưng có ngãi thì đãi người dưng

  Anh em không ngãi thì đừng anh em.

  10. Nhiễu điều phủ lấy giá gương

  Người trong một nước phảo thương nhau cùng.

  0
  2021-05-26T07:40:51+00:00

  1. Thương người như thể thương thân.

  2. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

  3. Nhiễu điều phủ lấy giá gương

  Người trong một nước phải thương nhau cùng.

  4. Lá lành đùm lá rách.

  5. Nhường cơm sẻ áo.

  6. Bầu ơi thương lấy bí cùng

  Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )