nếu là người chứng kiến cảnh chị dậu đánh tên cai lệ và người nhà lý trưởng thì em sẽ đóng vai ai để chứng kiến cảnh chị dậu

Question

nếu là người chứng kiến cảnh chị dậu đánh tên cai lệ và người nhà lý trưởng thì em sẽ đóng vai ai để chứng kiến cảnh chị dậu

in progress 0
Khánh Gia 3 years 2021-08-03T20:30:11+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-03T20:31:22+00:00

  em sẽ đóng vai hàng xóm

  0
  2021-08-03T20:31:48+00:00

  Em sẽ đóng vai cai lệ để miêu tả rõ nét nhất

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )