Nêu hoàn cảnh đất nước khi Quang Trung chuẩn bị tiến quân ra bắc

Question

Nêu hoàn cảnh đất nước khi Quang Trung chuẩn bị tiến quân ra bắc

in progress 0
RI SƠ 3 years 2021-09-02T03:48:34+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-02T03:50:09+00:00

    Nêu hoàn cảnh đất nước khi Quang Trung chuẩn bị tiến quân ra bắc???

             Quân Thanh kéo vào Thăng Long và vua Lê thụ phong, tướng Tây Sơn là ngô Văn Sở lui quân về vùng núi Tam Điệp. 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )