Nếu cắt mặt cầu bởi một mặt phẳng chiếu đứng thì hình chiếu bằng của giao tuyến là:

Question

Nếu cắt mặt cầu bởi một mặt phẳng chiếu đứng thì hình chiếu bằng của giao tuyến là:

in progress 0
Tài Đức 3 years 2021-08-12T10:54:21+00:00 1 Answers 11 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-12T10:55:38+00:00

    Answer:

    Im sorry I can’t understand you

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )