năm nay tuổi cha hơn 7 lần tuổi con là 3 tuổi. Đến khi tuổi con bằng tuổi cha hiện nay thì tuổi hai cha con cộng lại bằng 109. Tì tuổi của mỗi người h

Question

năm nay tuổi cha hơn 7 lần tuổi con là 3 tuổi. Đến khi tuổi con bằng tuổi cha hiện nay thì tuổi hai cha con cộng lại bằng 109. Tì tuổi của mỗi người hiện nay.

in progress 0
Thanh Thu 8 months 2021-05-25T00:58:17+00:00 2 Answers 70 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-25T00:59:35+00:00

  Đáp án:Tuổi con:5 tuổi

  Tuổi cha:38 tuổi

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi tuổi con là :x(đv:tuổi,đk:x>3)

  Tuổi cha hiện nay là 7x+3

  Vì hiệu số tuổi 2 cha con ko đổi nên tuổi cha khi tuổi con bằng tuổi cha hiện nay là:7x+3-x+7x+3

  Theo bài ra ta có

  7x+3+7x+3-x+7x+3=109

  x=5=tuổi con

  Tuổi cha=5.7+3=38 tuổi

  0
  2021-05-25T01:00:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  con:|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|                                                   

  cha:|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

  theo sơ đồ ta có

  7 phần +7 phần+ 6 phần + 3 tuổi +3 tuổi +3 tuổi=109 tuổi

  ⇒20 phần+9 tuổi=109 tuổi

  ⇒20 phần =100 tuổi thì 20 phần+9 tuổi=109 tuổi

  Tuổi con hiện nay là:

  100:20=5(tuổi)

  Tuổi bố hiện nay là:

  5×7+3=38(tuổi)

  đáp số:tuổi con:5 tuổi

               tuổi bố:38 tuổi

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )