nam di xe đạp từ a đến b phải leo dốc cao 48m với v trung bình 12km/h v trung bình khi xuống dốc 25km/h hỏi t nam đi từ a đến b bao nhiêu phút biết đầ

Question

nam di xe đạp từ a đến b phải leo dốc cao 48m với v trung bình 12km/h v trung bình khi xuống dốc 25km/h hỏi t nam đi từ a đến b bao nhiêu phút biết đầu con dốc nghiêng 6 độ cuồi con dốc nghiêng 4 độ

0
Vodka 4 years 2020-11-23T02:17:43+00:00 0 Answers 23 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )