Mult 7. (–2×3 + 4x – 1)(5×2 – x+5)

Question

Mult
7. (–2×3 + 4x – 1)(5×2 – x+5)

in progress 0
Trúc Chi 2 months 2021-08-23T23:37:01+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-23T23:38:57+00:00

    Answer:

    120

    Step-by-step explanation:

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )