Mua 9m vải hết 18000 nghìn . Hỏi mua 3 m vải hết bao nhiêu tiền ? nahnh iuk mmn

Question

Mua 9m vải hết 18000 nghìn . Hỏi mua 3 m vải hết bao nhiêu tiền ?
nahnh iuk mmn

in progress 0
Latifah 3 years 2021-04-25T21:49:51+00:00 2 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-25T21:51:15+00:00

  số tiền mua 3m vải là

  18000:3=6000 nghìn

   

  0
  2021-04-25T21:51:41+00:00

  `\text{Cách 1 :}`

  `\text{9 m vải gấp số lần 3 m vải là :}`

  ` 9 : 3 = 3 ( lần )`

  `\text{Mua 3m vải hết số tiền là :}`

  `18000 : 3 = 6000 ( đồng )`

           `\text{Đáp số : 6000 đồng}`

  `\text{Cách 2 :}`

  `\text{1 m vải hết số tiền là :}`

  `18000 : 9 = 2000 ( đồng )`

  `\text{3 m vải hết số tiền là :}`

  `2000 xx 3 = 6000 ( đồng )`

       `\text{Đáp số : 6000 đồng}`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )