(x mũ 4 -2x mũ 3 +4x mũ 2 -8x) ÷(x mũ 2+4)

Question

(x mũ 4 -2x mũ 3 +4x mũ 2 -8x) ÷(x mũ 2+4)

in progress 0
Doris 9 months 2020-10-15T09:11:47+00:00 1 Answers 92 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-15T09:13:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  mu-4-2-mu-3-4-mu-2-8-mu-2-4

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )