Một ôtô đi từ Hà Nội lúc 8 giờ sáng, dự kiến đến Hải Phòng vào lúc 10 giờ 30 phút. Nhưng mỗi giờ ôtô đi chậm hơn so với dự kiến là 10km nên mãi đến 11

Question

Một ôtô đi từ Hà Nội lúc 8 giờ sáng, dự kiến đến Hải Phòng vào lúc 10 giờ 30 phút. Nhưng mỗi giờ ôtô đi chậm hơn so với dự kiến là 10km nên mãi đến 11 giờ 20 phút xe mới tới Hải Phòng. Tính quãng đường Hà Nội – Hải Phòng.
Lm bài 58,chi tiết+đầy đủ????
mot-oto-di-tu-ha-noi-luc-8-gio-sang-du-kien-den-hai-phong-vao-luc-10-gio-30-phut-nhung-moi-gio-o

in progress 0
Edana Edana 9 months 2021-04-21T21:32:25+00:00 2 Answers 24 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-21T21:33:57+00:00

      đổi 10h30’=21/2h;11h20’34/3h

      gọi quãng đg từ HN ->HP là x(km)x>0

      tg đi từ HN ->HP theo dự kiến là 21/2-8=5/2(h)

      tg đi từ HN ->HP thực tế là 34/3-8=10/3(h)

      vt đi từ HN ->HP theo dự kiến là x/5/2=2x/5(km/h)

      vt đi từ HN ->HP thực tế là x/10/3=3x/10(km/h)

      theo bài ra ta có pt

      2x/5-3x/10=10

  ⇔4x-3x=100

  ⇔x=100(tm)

  vậy quãng đg từ HN ->HP dài 100km

  0
  2021-04-21T21:34:18+00:00

  Đáp án: `100km`

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi quãng đường HN – HP là `x(x>0`, km)

  Thời gian đi dự kiến là

  `10h30′ -8h =2h30′ =2,5 h`

  Vận tốc đi dự kiến là `\frac{x}{2,5}` (km/h)

  Thời gian đi thực tế là

  `11h20′ -8h=3h20′ =\frac{10}{3}` (giờ)

  Vận tốc đi thực tế là `x: \frac{10}{3} =\frac{3x}{10}` (km/h)

  Vì thực tế ô tô đi chậm hơn so với dự kiến là `10` km/h nên ta có phương trình:

  `\frac{x}{2,5} -\frac{3x}{10}=10`

  `<=> \frac{4x}{10}-\frac{3x}{10}=\frac{100}{10}`

  `<=> 4x-3x=100`

  `<=> x=100`

  Vậy quãng đường HN – HP dài `100` km.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )