Một người viết liên tiếp nhóm chữ CHĂM HỌC CHĂM LÀM thành dãy CHĂM HỌC CHĂM LÀM , CHĂM HỌC CHĂM LÀM ,….. a) Chữ cái thứ 1 nghìn trong dãy là chữ gì

Question

Một người viết liên tiếp nhóm chữ CHĂM HỌC CHĂM LÀM thành dãy CHĂM HỌC CHĂM LÀM , CHĂM HỌC CHĂM LÀM ,…..
a) Chữ cái thứ 1 nghìn trong dãy là chữ gì ?
b) Nếu đếm được 1200 chữ H thì đếm đươc bao nhiêu chữ A ?
c) Một người đếm được trong dãy có 1996 chữ C , hỏi người đó đếm đúng hay sai ? Tại sao ?

in progress 0
Vodka 3 years 2020-12-24T15:02:53+00:00 2 Answers 87 views 0

Answers ( )

  1
  2020-12-24T15:04:53+00:00

  Nhóm chữ CHĂM HỌC CHĂM LÀM có \(14\) chữ, trong đó có \(3\) chữ C, \(3\) chữ H, \(2\) chữ Ă, \(3\) chữ M, \(1\) chữ O, \(1\) chữ L và \(1\) chữ A.

  a) Ta có : \(1000 : 14 = 71\) dư 6

  Do đó chữ cái thứ \(1000\) trong dãy là chữ O.

  b) Nếu đếm được \(1200\) chữ H thì dãy đó có số nhóm chữ CHĂM HỌC CHĂM LÀM là :

  \(1200 : 3 = 400\) nhóm chữ

  \(400\) nhóm chữ có số chữ A là :

  \(1\times 400 = 400\) chữ

  c) Nhóm chữ CHĂM HỌC CHĂM LÀM có \(3\) chữ C.

  Mà \(1996 : 3 =665\) dư \(1.\)

  Do đó người đó đã đếm sai.

  0
  2020-12-24T15:04:57+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo chăm học chăm làm.vn các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )