một người đi quãng đường dài 2700m với vận tốc 4,5km/ giờ .Hãy tính thời gian người đó cần đi hết quãng đường trên

Question

một người đi quãng đường dài 2700m với vận tốc 4,5km/ giờ .Hãy tính thời gian người đó cần đi hết quãng đường trên

in progress 0
Thu Hương 4 months 2021-05-17T19:41:01+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-17T19:42:05+00:00

  Đổi: `2700m = 2,7 km`

  Thời gian để người đó đi hết quãng đường trên là: 

  `2,7 : 4,5 = 0,6` (giờ) 

  Đổi `0,6` giờ `= 36` phút

  Đáp số: `36` phút

  (Chúc bạn học tốt)

   

  0
  2021-05-17T19:42:40+00:00

  Đổi 2700m = 2,7 km

  Thời gian người đó cần đi hết quãng đường trên là :

   2,7 ÷ 4,5 = 0,6 (giờ) = 36 phút

        Đáp số : 36 phút

      Xin 5* và hay nhất ạ !

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )