Một lớp học có 52 học sinh bao gồm ba loại: Gioi ,Khá ,Trung bình .Số học sinh trung bình chiếm 7/13 số học sinh cả lớp .Số học sinh khá bằng 5/6 số h

Question

Một lớp học có 52 học sinh bao gồm ba loại: Gioi ,Khá ,Trung bình .Số học sinh trung bình chiếm 7/13 số học sinh cả lớp .Số học sinh khá bằng 5/6 số học sinh còn lại .Tính số học sinh giỏi của lớp

in progress 0
Thu Thảo 6 months 2021-05-16T19:07:42+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-16T19:09:38+00:00

  Số học sinh trung bình của lớp đó là :

   `52 . 7/13 = 28` (học sinh)

  Tổng số học sinh giỏi và khá của lớp đó là :

  ` 52 – 28 = 24` (học sinh)

  Số học sinh khá của lớp đó là :

  ` 24 . 5/6 =20` (học sinh)

  Số học sinh giỏi của lớp đó là :

  ` 24 – 20 = 4` (học sinh)

    Vậy lớp đó có `4` học sinh giỏi

   

  0
  2021-05-16T19:09:41+00:00

  @Kimetsu no Yaiba

  ^^

  Đáp án:4 học sinh

  Giải thích các bước giải:

  Số học sinh Trung bình: 52×$\frac{7}{13}$=28(học sinh)

  Số học sinh còn lại: 52-28=24(học sinh)

  Số học sinh Khá: 24×$\frac{5}{6}$=20(học sinh)

  Số học sinh Giỏi: 52-28-20=4(học sinh)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )