Một lớp học có 45 học sinh gồm ba loại :Gioi , Khá, Trung bình .Số học sinh trung bình chiếm 2/9 số học sinh cả lớp và 75 phần trăm số học sinh khá là

Question

Một lớp học có 45 học sinh gồm ba loại :Gioi , Khá, Trung bình .Số học sinh trung bình chiếm 2/9 số học sinh cả lớp và 75 phần trăm số học sinh khá là 12 em .Tìm số học sinh giỏi của lớp

in progress 0
RuslanHeatt 5 months 2021-05-16T18:29:05+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-16T18:30:18+00:00

         

  Số học sinh TB của lớp đó là:

  45x$\frac{2}{9}$ =10 (học sinh)

  Số học sinh Khá của lớp đó là:

  12:75%=16 (học sinh)

  Số học sinh giỏi của lớp đó là:

  45-10-16=19 (học sinh)

            Đáp số: 19 học sinh giỏi

  0
  2021-05-16T18:30:45+00:00

  Đáp án:

  Số học sinh trung bình là

        `45.2/9=10` (học sinh)

  Số học sinh khá là

             `12:75%=16` (học sinh)

  Số học sinh lớp đó là

  `45-(10+16)=19` (học sinh)

  #học tốt

  #xin ctrlh

  $@thuhienc$

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )