Một hình chữ nhật có diện tích 5/8m2 , chiều dài 7/8m.tính chu vi hình chữ nhật

Question

Một hình chữ nhật có diện tích 5/8m2 , chiều dài 7/8m.tính chu vi hình chữ nhật

in progress 0
Nem 4 months 2021-05-17T16:36:16+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-17T16:37:27+00:00

  Chiều rộng hình chữ nhật là

  $5/8$ : $7/8$ = $5/7$ ( m )

  Chu vi hình chữ nhật là

  ( $7/8$ + $5/7$ ) × 2 = $89/28$ ( m )

  Đáp số : $89/28$ m

  # no copy 

  @ come on in vietnam 

  Xin hay nhất 

  0
  2021-05-17T16:37:40+00:00

  Đáp án:

   89/28m

  Giải thích các bước giải:

  Chu vi là: 2x(7/8+5/7)=89/28 m

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )