Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 37 phút với vận tốc 36 km/giờ. Đến 11 giờ 7 phút một ô tô cũng đi từ A đuổi theo xe máy với vận tốc 54km/giờ. Hỏi ô tô đu

Question

Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 37 phút với vận tốc 36 km/giờ. Đến 11 giờ 7 phút một ô tô cũng đi từ A đuổi theo xe máy với vận tốc 54km/giờ. Hỏi ô tô đuổi kịp xe máy lúc mấy giờ ?

in progress 0
Diễm Thu 8 months 2021-05-23T02:03:46+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-23T02:05:27+00:00

  Đáp án:

  16 giờ 7 phút

  Giải thích các bước giải:

  Thời gian xe máy đi trước khi ô tô xuất phát là :

  11 giờ 7 phút – 8 giờ 37 phút = 2 giờ 30 phút=2,5 giờ

  Quãng đường mà xe máy đã đi được trước khi ô tô xuất phát là:

  2,5 x 36 = 90km

  Sau mỗi giờ ô tô gần xe máy là:

  54 – 36 = 18km

  Thời gian ô tô đi là:

  90 : 18= 5giờ

  Số giờ ô tô đuổi kịp xe máy là :

  11 giờ 7 phút +5 giờ= 16 giờ 7 phút

   

  0
  2021-05-23T02:05:35+00:00

  Đáp án: 16 giờ 7 phút.

  Bài giải:

  Khoảng cách từ 11 giờ 7 phút và 8 giờ 37 phút là:

      11 giờ 7 phút – 8 giờ 37 phút = 2 giờ 30 phút

           Đổi : 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

  Khoảng cách của hai xe khi ô tô khởi hành là:

               36 × 2,5 = 90 ( km )

  Hiệu hai vận tốc đó là:

               54 – 36 = 18 ( km/giờ )

  Thời gian ô tô đuổi kịp xe máy là:

               90 : 18 = 5 ( giờ )

  Ô tô đuổi kịp xe máy lúc:

           11 giờ 7 phút + 5 giờ = 16 giờ 7 phút

                          Đáp số: 16 giờ 7 phút.

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )