‘Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng Minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó p

Question

‘Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng Minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập’
1. Tìm điệp ngữ trong đoạn văn trên
2. Cho biết tác giả muốn nhấn mạnh điều gì?

in progress 0
King 3 years 2021-06-28T05:10:24+00:00 2 Answers 84 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-28T05:11:33+00:00

  1. Điệp ngữ: Gan góc
  2. Tác giả muốn nhấn mạnh khẳng định được quyền tự do của dân tộc và sẽ không bao giờ đầu hàng trước kẻ thừ xâm lược

  0
  2021-06-28T05:12:06+00:00

  @dg

  1. Điệp ngữ: một dân tộc; dân tộc đó; gan góc

  2. Tác giả muốn nhấn mạnh rằng đó là một dân tộc hào hùng, tràn đầy ý chí đấu tranh dành độc lập dân tộc. 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )