Một cửa hàng nhập về 1 tấnn gạo. Ngày thứ nhất cửa hàng bán 1/3 tấn gạo,ngày thứ hai bán 2/5 tấn gạo. Hỏi sau hai nhày bán cửa hàng còn bao nhiêu còn

Question

Một cửa hàng nhập về 1 tấnn gạo. Ngày thứ nhất cửa hàng bán 1/3 tấn gạo,ngày thứ hai bán 2/5 tấn gạo. Hỏi sau hai nhày bán cửa hàng còn bao nhiêu còn lại bao nhiêu phần tấn gạo?

in progress 0
Sapo 5 months 2021-05-17T11:11:01+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-17T11:12:25+00:00

  Số gạo đã bán chiếm là :

      ( tấn gạo )

    Số gạo còn lại chiếm số phần là :

      4/15 ( tấn gạo )

                       Đáp số :  tấn gạo

   

  0
  2021-05-17T11:12:46+00:00

     Số gạo đã bán chiếm là :

      `1/3 + 2/5 = 11/15` ( tấn gạo )

    Số gạo còn lại chiếm số phần là :

      `1 – 11/15 = 4/15` ( tấn gạo )

                       Đáp số : `4/15` tấn gạo

    

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )