một cửa hàng mua vào 36000 đồng một hộp bánh. cửa hàng đó phải bán ra với giá… đồng để được lãi 25% giá bán

Question

một cửa hàng mua vào 36000 đồng một hộp bánh. cửa hàng đó phải bán ra với giá… đồng để được lãi 25% giá bán

in progress 0
Trung Dũng 4 months 2021-05-21T22:39:13+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-21T22:40:25+00:00

  $#MonBen$

  Đáp án:

  48000 đồng

  Giải thích các bước giải:

  36000 gồm số phần là :

  $4 – 1 =3$ ( phan )

  Cửa hàng đã bán lại 1 hộp bánh với số tiền là :

  $36000 : 3 = 12000$ ( đồng )

  Muốn lãi 25% thì phải bán hộp bánh do với giá tiền là :

  $12000 * 3 = 48000$ ( đồng )

  0
  2021-05-21T22:40:25+00:00

  Đáp án:

   25% giá tiền của  hộp bánh đó là:

  `36 000 :100 xx 25=9000`(đồng) 

  Để được lãi 25% thì cửa hàng đó phải bán với giá là:

  `36000 + 9000=45 000`(đồng)

  XIN HAY NHẤT  NHA

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )