một cửa hàng bán vải trong 3 ngày. ngày 1 bán 3/5 m vải. ngày 2 bán 2/7 m. ngày thứ 3 bán nốt 40 m . tính tổng số mét vải đã bán..

Question

một cửa hàng bán vải trong 3 ngày. ngày 1 bán 3/5 m vải. ngày 2 bán 2/7 m. ngày thứ 3 bán nốt 40 m . tính tổng số mét vải đã bán..

in progress 0
Dulcie 9 months 2021-04-28T18:06:02+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-28T18:08:00+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bn xem hình nha!!!
  Cho mk xin ctlhn ak!!!

  mot-cua-hang-ban-vai-trong-3-ngay-ngay-1-ban-3-5-m-vai-ngay-2-ban-2-7-m-ngay-thu-3-ban-not-40-m

  0
  2021-04-28T18:08:01+00:00

  Phân số chỉ số vải bán sau ngày thứ 1 là :

  1 – $\frac{3}{5}$ = $\frac{2}{5}$  (m)

  Phân số chỉ số mét vải bán ngày thứ 2 là :

  $\frac{2}{5}$  . $\frac{2}{7}$ =$\frac{4}{35}$  (m)

  Phân số chỉ số mét vải bán ngày thứ 3 là:

  $\frac{2}{5}$  – $\frac{4}{35}$  = $\frac{2}{7}$ (m)

  Vậy số mét vải đã bán là :

  40 : $\frac{2}{7}$ = 140 (m)

  Đáp số : 140m

  @Kem

  ~ Chúc e học tốt ~

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )