một công ty thuê 24 xe vận chuyển than trên quãng đường 100km phải trả 64 000 000 đồng tiền cước phí vận chuyển.Hỏi với giá cước vận chuyển như trên,

Question

một công ty thuê 24 xe vận chuyển than trên quãng đường 100km phải trả 64 000 000 đồng tiền cước phí vận chuyển.Hỏi với giá cước vận chuyển như trên, một đơn vị thuê 36 xe vận chuyển trên quãng đường dài 180km thì phải trả bao nhiêu tiền cước phí vận chuyển?

in progress 0
Maris 4 years 2020-10-25T12:39:37+00:00 2 Answers 119 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-25T12:40:54+00:00

  Bài làm:

  1 xe vận chuyển than trên 100km phải trả số tiền là:

         64 000 000:24=64 000 000/24=8 000 000/3(số tiền)

  1 xe vận chuyển trên quãng đường dài 1 km là:

          8 000 000/3:100=80 000/3(số tiền)

  1 xe vận chuyển trên quãng đường 180km thì trả số tiền là:

          80 000/3×180=1 440 000 000/3(số tiền)

  36 xe vận chuyển trên quãng đường 180km thì cần trả số tiền là:

         1 440 000 000/3×36=17 280 000 000(đồng)

                Đáp số: 17 280 000 000 đồng

  Chúc hok tốt!

   

  0
  2020-10-25T12:41:29+00:00

   Giải thích các bước giải:

   Tiền vận chuyển 100 km của mỗi xe:
                   64 000 000 : 24 = 2 666 667 (đồng)
   Tiền cước phí vận chuyển mà đơn vị đó phải trả cho 36 xe vận chuyển trên quãng đường 180km là:
                    26 666,67 x 36 x 180= 172 800 000 (đồng)= 172,8 (triệu đồng)
   Vậy đơn vị đó phải trả 172,8 triệu đồng tiền cước phí vận chuyển.

                                                                   Đáp số: 172,8 triệu đồng

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )