MỌI NGƯỜI VIẾT HỘ EM BẢN KIỂM ĐIỂM QUÊN VỞ VÀ KO CHÉP BÀI ĐI Ạ(CÓ NHẬN XÉT CỦA PHỤ HUYNH CÀNG TỐT Ạ) EM CẢM ƠN

Question

MỌI NGƯỜI VIẾT HỘ EM BẢN KIỂM ĐIỂM QUÊN VỞ VÀ KO CHÉP BÀI ĐI Ạ(CÓ NHẬN XÉT CỦA PHỤ HUYNH CÀNG TỐT Ạ) EM CẢM ƠN

in progress 0
Thanh Hà 9 months 2021-04-20T11:52:24+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-20T11:53:30+00:00

  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Độc lập-tự do-hạnh phúc.

  BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

  Kính gửi ban giám hiệu nhà trường và giáo viên bộ môn.

  Tên em là:

  Học sinh lớp:

  Trường:

  Lí do em viết bản tự kiểm điểm là vì hôm nay em đã quên mang vở đi học, làm chậm trễ bài học

  Em xin lỗi thầy/cô giáo bộ môn và xin hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa.

  Chữ ký phụ huynh

  Nhận xét

  xin lỗi thầy/cô giáo bộ môn vì sự việc này

  Mẹ xin hứa với nhà trường là sẽ không để tình trạng này xảy ra nữa

  Xin hay nhất ạ

  0
  2021-04-20T11:53:58+00:00

                                                                      Cộng hòa xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam 

                                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                      Xã …. , Huyện …. ,Tỉnh ….

                                                                                      Ngày … , Tháng … , Năm ….

                                               BẢN KIỂM ĐIỂM

  Kính gửi : Giáo viên chủ nhiệm lớp … . Cô/Thầy ……( họ tên cô ) 

  Em tên là : ….

  Ngày , tháng , năm sinh : …..

  Học sinh lớp : ….

  Năm học : 2020 – 2021

  Hiện đang ở địa chỉ : 

  Tên cha / mẹ :

  Lí do : Nay em viết đơn này xin lỗi thầy/cô ….(tên) rất nhiều. Sự việc là do em quên vở ở nhà và không chịu chép bài đầy đủ dẫn tới làm cô buồn lòng . Nay em xin chân thành xin lỗi cô và mong cô tha thứ cho việc làm của em . Em xin tự hứa sẽ mang bài tập đầy đủ và chăm chỉ chép bài vở , học hành tốt hơn . 

  Em viết đơn này để nói ra lỗi lầm của bản thân và xin chịu mọi quy định của lớp học như 

  – Bị trừ điểm ý thức

  – Trừ điểm ở sổ điểm

  Ý kiến cha mẹ Phụ Huynh :                                            Chữ ký phụ Huynh 

  Mong cô giáo chỉ giúp em nhiều hơn 

  , để ý việc học hành và ý thức học của

  em ( cậu có thể bảo phụ huynh nhận

  xét khác cũng được )

  Cuối cùng , em xin dừng bút tại đây

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )