mọi người lm giúp mk nhé đừng chép mạng nha ai chép mk báo vi phạm nhá mọi người lm nhanh giúp mk nhoá lưa ý: bỏ phần 1 tuần hành tuyên truyền về an

Question

mọi người lm giúp mk nhé đừng chép mạng nha
ai chép mk báo vi phạm nhá
mọi người lm nhanh giúp mk nhoá
lưa ý: bỏ phần 1 tuần hành tuyên truyền về an toàn giao thông nhá
moi-nguoi-lm-giup-mk-nhe-dung-chep-mang-nha-ai-chep-mk-bao-vi-pham-nha-moi-nguoi-lm-nhanh-giup-m

in progress 0
RuslanHeatt 3 years 2021-06-13T21:11:51+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-13T21:13:44+00:00

  I. Mục đích

  – Tuyên truyền sâu rộng cho học sinh và nhân dân về phòng cháy chữa cháy.

  – Rèn luyện học sinh tinh thần trách nhiệm, khéo léo trong mọi việc để hạn chế rủi ro xảy ra.

  II. Công tác chuẩn bị

  Vẽ tranh về phòng cháy chữa cháy (hoặc nhận tranh của công ty thiếtbị trường học) dán ở tường, lối đi trong và ngoài nhà trường.

  – Phát thanh tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy (đọc bài viết và nội quy nhà trường vào giờ chơi phòng truyền thống).

  III. Chương trình cụ thể

  – Nhận và dán tranh tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy (cấm hút thuốc, cấm đốt rác không đúng nơi quy định).

  Đọc bài, viết bài xã luận về công tác phòng cháy chữa cháy.

  Lưu ý: học sinh và nhân dân các việc sau có thể gây phát hỏa:

  * Đốt rác.

  * Hút thuốc lá.

  – Nghiêm cấm mọi trò chơi có thể gây phát hoả như chơi nấu ăn, đốt pháo bông…

  – Diễn văn nghệ, nếu được về phòng cháy chữa cháy.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )