mọi người làm nguyên câu nhé ảnh ở dưới ạ nhanhCTLHN

Question

mọi người làm nguyên câu nhé
ảnh ở dưới ạ
nhanhCTLHN
moi-nguoi-lam-nguyen-cau-nhe-anh-o-duoi-a-nhanhctlhn

in progress 0
Thông Đạt 7 months 2021-07-13T05:20:19+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T05:22:11+00:00

  Không thể sống thiếu tình bạn 

  1 . Đề nêu vấn đề gì ?

  ⇒ không thể sống khi thiếu được tình bạn ( Vấn đề chính : sự quan trọng của tình bạn )

  Đối tượng phạm vi của đề ?

  ⇒ Phạm vi rộng lớn ( Trong đời sống , trong trường học , trong công việc )

  khuynh hướng tư tưởng của đề ?

  => lập luận chứng minh nhận định : Không thể sống khi thiếu tình bạn ( Đây là ý kiến đúng )

  Đề đòi hỏi người viết phải làm gì ?

  ⇒ Đòi hỏi người viết phải biết đưa ra những dấn chứng xác thực , đồng thời phải chứng minh được vấn đề trên dúng hay sai ? ( Điểm mấu chốt là phải thuyết phục được người đọc về quan điểm của bản thân mình )

  2. Xác định luận điểm ?

  ⇒ tình bạn rất quan trọng trong đời sống 

  Xác định luận cứ ?

  ⇒ Tình bạn là là gì ? Biểu hiện của tình bạn ? Tại sao chúng ta cần bạn ?

  ⇒ đẫn chứng về tình bạn cần trong cuộc sống ( trường học , đời sống )

  Xây dựng lập luận ?

  ⇒ Phê phán những người đối không tốt với bạn của mình 

  ⇒ nếu ra ý kiến của bản thân 

  @@Khang Minhọc tốt nhé !

  0
  2021-07-13T05:22:13+00:00

  1.

  Vấn đề:

  Không thể sống thiếu tình bạn, tầm ảnh hưởng và quan trọng của tình bạn

  Đối tượng:

  mọi người, phạm vi đề:trong cuộc sống, trong công việc, gia đình, xã hội

  Khuynh hướng tư tưởng của đề:

  lập luận, đưa ra dẫn chững đểchứng minh nhận định : Không thể sống khi thiếu tình bạn, bàn luận ý kiến này là đúng hay sai

  Đề đòi hỏi người viết phải làm gì ?

  Người viết phải nghị luận về chủ đề :Không thể sống thiếu tình bạn, đưa ra ví dụ, dẫn chứng và ý kiến cá nhân trên quan điểm của tập thể, chứng minh vấn đê, bàn luận, mở rộng phạm vi vấn đề

  2.

  Xác định luận điểm ?

  →Không thể sống thiếu tình bạn

  Xác định luận cứ ?

  → Giai thích :Tình bạn là là gì ? Tại sao chúng ta cần bạn ?Tình bạn giúp chúng ta như thế nào? Biểu hiện của tình bạn ?Có mấy loại?Phân biệt?

  Dùng dẫn chứng:Nếu khoogn có tình bạn,…

  Xây dựng lập luận ?

  → đưa ra ý kiến của bản thân trên con mắt toàn xã hội

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )