Mọi người giúp mình với ạ 1 Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position o

Question

Mọi người giúp mình với ạ
1 Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

A:
relaxation
B:
concentration
C:
Adolescence
D:
lacquerware
2 Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

A:
carv(ed)
B:
impress(ed)
C:
embroider(ed)
D:
worri(ed)
3 Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

A:
emb(a)rrassed
B:
h(a)ndicraft
C:
attr(a)ction
D:
fr(a)me
4 Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

A:
fr(a)me
B:
surf(a)ce
C:
birthpl(a)ce
D:
l(a)yer
5 Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

A:
remind
B:
craftsman
C:
attract
D:
museum

in progress 0
3 years 2021-01-08T07:07:33+00:00 3 Answers 172 views 0

Answers ( )

  0
  2021-01-08T07:09:28+00:00

  Cho mik câu trả lời hay nhất+cảm ơn+5* để mik có động lực trả lời các BT khác nha

  “Chúc bạn học tốt”

  1. D

  2. B

  3. D

  4. B

  5. B

  Nhớ cho mik câu trả lời hay nhất+cảm ơn+5* nha

  0
  2021-01-08T07:09:29+00:00

  1. D

  2. B

  3. D

  4. B

  5. B

  0
  2021-01-08T07:09:40+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo lacquerware là gì các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )